De biodiversiteit van Rijndael

20 juni '22

Als je wat rond heb gekeken op de website en hier en daar informatie heb gelezen over Rijndael, ben je er waarschijnlijk achter dat Rijndael een heel groen gebied wordt. Omringd door het water van het Merwedekanaal, veel bomen en ook in deze nieuwe wijk komt veel groen. In de nabije toekomst komen er natuurlijk veel mensen te wonen, maar het gebied wordt nu al bewoond, door veel vogels en insecten.

image alt

Nestkasten en bijenhotels

Het groene karakter van Rijndael, daar zijn we trots op. Deze wijk wordt bewust groen gehouden, want dat is toch heerlijk wonen. Dicht bij het water en omringd door groen. Ook vogels en insecten zoals bijen, die uitermate belangrijk zijn, willen graag in Rijndael (blijven) wonen. Daarom wordt er bij het bouwen van de woningen rekening gehouden met de biodiversiteit. Zo worden er onder andere nestkasten ingemetseld én komen er bijenhotels. Hierdoor verliezen deze dieren niet hun huis op het moment dat het jouw thuis wordt.

In Rijndael worden inmetselkasten voor gierzwaluwen en huismussen gebouwd. Deze zijn noord / noordoost georiënteerd en bevinden zich minimaal 3 meter hoog tot aan dakrand. Dat werkt het beste voor deze vogelsoort. Ook worden er bijenhotels geplaatst. Deze komen bewust vlakbij veel bloemen en in de volle zon, dus op het zuiden.

Zo maken we Rijndael een heerlijke buurt voor iedereen.

Wil je ook in Rijndael wonen? Meld je aan
Heb je een vraag? Neem contact op