De plannen voor Rijndael

In mei 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met het principeverzoek voor het stedenbouwkundig plan voor circa 200 woningen in nieuwbouwplan Rijndael in Rijnhuizen. Aan de initiatiefnemers, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en  KondorWessels Projecten, zijn enkele aandachtspunten meegegeven. Direct omwonenden worden hierbij betrokken.

image alt

De vier deelgebieden van Rijndael

De woningen zijn verdeeld over vier deelgebieden met elk een eigen karakter: Parklaan, Boomgaard, Buitenplaats en Griend. De mix van woningen en de situering ervan passen bij het historische, groene karakter van dit deel van Rijnhuizen met kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas in de buurt. Het stedenbouwkundig plan is met oog voor de historie tot stand gekomen. Rijndael wordt een eigentijdse groene en klimaatadaptieve buurt, omgeven door water.

Met deze woningentypen ontstaat er variatie in de soorten woningen in de wijk. Aan de noordkant van Rijndael, de Parklaan, bevinden zich vooral rijwoningen, in het middendeel, de Buitenplaats, een mix van voornamelijk rijwoningen, twee-kappers en vrijstaande woningen. Het westelijke deel, in de Boomgaard, de 3-onder-1-kapwoningen. In een later stadium komen in het zuidelijke gedeelte, De Griend, vrijstaande woningen. Het hele plan is omgeven en dooraderd met delen van Park Rijnhuizen (het groen en het water in Rijnhuizen). Straks is het voor bewoners en bezoekers mogelijk om via dit groen, langs het Merwedekanaal, het kasteel en het fort een rondje Rijnhuizen te lopen. 

image alt

Van kantoorgebied naar levendige woonbuurt

De van oorsprong kantorenwijk Rijnhuizen wordt omgevormd naar een levendige, gemengde leefwijk. Waar nog wel kantoren en bedrijfsgebouwen zijn, maar waar de nadruk ligt op prettig wonen, leven en verblijven. De Gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’ geeft ruimte voor circa 2.500 woningen, met daarbij behorende voorzieningen zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg, winkels en kinderopvang. Welke voorzieningen er precies komen, is nog bekend.

Plan vanaf 2014

In 2014 schreef de gemeente Nieuwegein, samen met bewoners en ondernemers uit het gebied, de gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’. Dit was het startpunt voor de ontwikkeling van deze bijzondere wijk in Nieuwegein, zoals die nu wordt. Een parkachtige wijk waar je fijn kunt wonen en waar ook ruimte blijft voor de kantoren en nieuwe ondernemers. Een plek waar bewoners en ondernemers samen kunnen werken aan een levendige wijk. Tegelijkertijd is Rijnhuizen ook één van de oudste plekken in Nieuwegein. Rond het jaar 1250 werd hier kasteel Rijnhuizen gebouwd, onderdeel van een serie kastelen, aan de Vaartsche Rijn en het, toen jonge, dorp Jutphaas. Deze drie-eenheid: het dorp Jutphaas, de Vaartsche Rijn en de kastelen, zorgden voor levendigheid en de drang om te pionieren in een groene omgeving. Kwaliteiten die nog steeds goed te voelen zijn in de wijk Rijnhuizen.

Een unieke plek

Rijnhuizen is een bijzondere wijk. Of je hier nu al langere tijd woont, nét je eerste huis hebt gekocht of een bedrijf bent begonnen. Het is waarom de Club Rijnhuizen met trots zegt dat in Rijnhuizen wonen of werken heerlijk is. Want Rijnhuizen is echt anders dan de andere wijken in Nieuwegein. Het is charmant, kleurrijk en levendig. Groots in het kleine. Een innemende plek vol historie. Dat is onderdeel van het DNA van deze prachtige plek.

Gemeente Nieuwegein

Wethouder Hans Adriani gaf bij de instemming in mei 2021 aan dat het nieuwbouwplan een mooie ontwikkeling is voor Rijnhuizen en voor Nieuwegein en aansluit bij de Gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’. Het gaat om woningen in het hoge segment. Dit had de gemeente Nieuwegein ook voor ogen voor ogen voor dit deel van Rijnhuizen.

Meer weten over de omgeving? Naar Nieuwegein
Wanneer vinden deze ontwikkelingen plaats? Naar de planning